Jullie inzet, positieve kijk en houding hebben ons kind in alle opzichten doen groeien! S. heeft in groep 4 een lastig jaar gehad, mede door de onrustige combinatieklas, waarin veel gebeurde. Hij kon daar niet altijd op reageren zoals hij wilde en was verdrietig en erg boos. In deze groep heeft hij meer rust gekregen en dit was voor hem ook een prachtig moment om met zichzelf en de anderen aan de slag te gaan. Hij was heel enthousiast over hoe jullie het doen en wat hij leerde bij Paxze. Hij is veel rustiger geworden, kan veel beter stilstaan bij wat zijn gedrag oproept bij anderen en wat het gedrag van anderen bij hem losmaakt. Ik was vaak ontroerd door jullie verslagen, dat jullie zo ontzettend positief zijn en de kinderen zo zichzelf laten zijn.

 

 

Ingeborg

moeder van leerling

Willem van Oranjeschool

"

"

We vonden de Paxzelessen SUPER leuk!

En het was heel gezellig!

We merken dat het in de klas ook veel beter gaat.

We hebben veel geleerd zoals:

Focus op je eigen werk

De ik boodschap gebruiken

Dat je samen kan werken met anderen waar je eigenlijk niet zo graag mee werkt

We letten nu ook meer op onze ademhaling.

We hopen dat we de 4 opfrislessen ook nog mogen doen!

 

Groetjes Anna Sophie en Tess,

leerlingen Willem van Oranjeschool

"

Ik gun elk kind, elke juf, elke groep en elke ouder zo’n training. Het is heel waardevol dat er veel tijd en aandacht wordt besteed aan bepaalde vaardigheden die kinderen sterker maken en de sfeer in de groep ten goede komt. Wat dat betreft ook een compliment voor school !

 

Marieke

moeder van leerling

Willem van Oranjeschool

 

"

"

"

De afgelopen periode hebben wij de Paxze training gevolgd. De kinderen zijn hier allemaal met veel plezier heen gegaan en hebben daarnaast ontzettend veel geleerd. Ze zijn zich nu meer bewust van hun eigen rol binnen de groep, kunnen zich beter concentreren en kunnen beter samenwerken.

Sandra en Myrna zijn enthousiaste, vrolijke en serieuze trainers. Zij bedenken de doelen samen met de leerkracht en de kinderen en dit zorgt ervoor dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het proces. Tijdens de training observeren zij continu de leerlingen en begeleiden zij de leerkracht waar nodig. Ik heb tijdens deze training gezien dat ieder kind zich bewuster wordt van zijn eigen handelen en meer zelfvertrouwen krijgt. Dit gun je toch ieder kind?!

 

Marielle Pelleboer, leerkracht Prinses Julianaschool ‘s Heerenbroek

"

‘Wat ontzettend knap wat jullie met de groep hebben weten te bereiken, onze leerlingen hebben genoten van de trainingen!’

Richard Nanninga & Simone van Dijk

Directie Marnixschool Kampen

"

"

"

Als Coördinator Ondersteuning binnen schoolvereniging HOIJ wil ik de Paxze training

van harte aanbevelen op iedere basisschool omdat:

 

- Er veel afwisseling is in trainingsvormen met duidelijk gestelde grenzen en afspraken;

- Er duidelijke wekelijkse terugkoppelingen zijn voor leerkrachten en ouders;

- Er ruimte is voor het delen van de dagelijkse praktijk op school tijdens de training;

- Er ruimte is voor humor en eigen inbreng van de leerlingen;

- Er een duidelijk zichtbare ontwikkeling van de leerlingen is, aan de hand van de gestelde doelen bij de

 start van de training;

- Er geïnvesteerd wordt in ouderbetrokkenheid .

- Het zeer deskundige trainers zijn die het totale kind zien en bij calamiteiten hierop anticiperen;

 

Kortom Myrna en Sandra zijn twee KANJERS met een groot Paxze hart voor de leerlingen!!!!

Willy Fix 

Paxze is een actieve, leerzame en leuke training die kinderen in hun kracht zetten. Het heeft bij ons op school verschillende groepen beter gevormd door er met elkaar echt een groep van te maken. Paxze wordt gegeven door 2 enthousiaste en kundige trainers. De leerkracht doet mee met de training en krijgt leuke en goede lessuggesties om met de groep te doen zodat het ook doorgaat buiten de training om.

 

Monique de Haas

Intern begeleider de Groenling, IJsselmuiden

 

 

"

De ervaring die wij hebben met Paxze is zeer positief! De betrokkenheid van Sandra en Myrna op de kinderen en hun welzijn is groot!

Zij zorgen voor een veilige sfeer en creëren momenten waarin kinderen inzicht krijgen in zichzelf, hun gedrag en de daarbij horende emoties.

De terugkoppeling naar de leerkrachten en ouders zorgt ervoor dat ook zij op de hoogte blijven van de bijeenkomsten en de ontwikkelingen van de kinderen.

 

Paxze is een aanbeveling voor kinderen die extra aandacht verdienen!

 

Lucy van der Weg

Schoolleider, Rehoboth IJsselmuiden

 

"

"

"

Elke leerling wordt gezien tijdens de Paxze lessen. Hierdoor krijg je een effectieve fysieke weerbaarheidstraining op maat. Alle kinderen hebben enorm genoten van de lessen en gaan nu zichtbaar anders om met sociale situaties. Zeker een aanrader voor andere scholen.

Hannie Kubbenga

Intern begeleider en leerkracht

OBS De Vogelaar Genemuiden.

"

"

CONTACT