Paxze geeft groepstrainingen aan klassen waarin de groepsdynamica verbeterd kan worden en aan groepen met leerlingen die aan individuele doelen willen werken. Deze trainingen worden verzorgd onder schooltijd in uw eigen speellokaal. De training kan voor een hele klas zijn, een deel van een klas of een samenstelling van kinderen uit verschillende klassen. Een groep kinderen van verschillende scholen, bijvoorbeeld van dezelfde stichting, is eveneens een mogelijkheid. U heeft dus keuze uit twee trainingsvormen; een training voor een hele klas waarbij gewerkt wordt aan gezamenlijke groepsdoelen of een training waarin gewerkt wordt aan persoonlijke doelen.

 

Paxze biedt naast de genoemde trainingen ook extra mogelijkheden in het begeleiden van een groep. Hierbij valt te denken aan observaties in de klas en een bijbehorend advies en een ‘nazorg’ traject om de geleerde vaardigheden op te frissen, bijvoorbeeld in het nieuwe schooljaar. Ook is het mogelijk dat wij een ouderavond verzorgen voor de hele school. Het thema van deze avond is; sociale weerbaarheid. Middels actieve oefeningen geven we ouders tips en inzichten aangaande de sociale weerbaarheid van hun kind.


PERSOONLIJKE DOELEN


Deze training richt zich op het groeien in persoonlijke doelen zoals het vergroten van het zelfvertrouwen, het leren om voor jezelf op te komen en het verbeteren van je concentratie. Voorafgaand aan de training komen we bij uw school langs om een ouderavond te verzorgen voor ouders van deelnemende leerlingen en leerkrachten. Tijdens deze avond gaan we actief aan de slag en behandelen we middels verschillende oefeningen een aantal belangrijke vaardigheden en spreken de ‘Paxzetaal’. Deze avond maakt het voor ouders en leerkrachten makkelijker om de transfer van de training naar de praktijk te maken. Ouders en leerkrachten krijgen een intakeformulier, zodat zij specifiek voor hun kind de talenten en ontwikkelingspunten kunnen aangeven. De leerlingen krijgen in de eerste les een oefening waarbij zij hun eigen doelen op papier zetten. De groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 leerlingen. Voor leerlingen uit groep 5/6 biedt Paxze 15 lessen van een uur aan en voor leerlingen uit groep 7/8 zijn dit 12 lessen van een uur.

De kosten voor de training zijn:

€ 450,- excl. BTW per leerling van groep 5/6

€ 400,- excl. BTW per per leerling van groep 7/8

€ 500,- excl. BTW voor een ouderavond

Hiervoor krijgt u:

– Kennismakingsgesprek met intern begeleider en/of

 directie

– Ouderavond voor ouders en leerkrachten

– Intakeformulieren voor ouders en leerkrachten

– Training door twee ervaren, enthousiaste trainers uit het

 (speciaal) onderwijs

– Samenvatting via de mail van elke les voor ouders en

  leerkrachten

– Tips en oefeningen voor in de klas of thuis

– Meedoeles voor ouders en kind

– Eindverslag en certificaat voor elke leerling

– Eindevaluatiegesprek met intern begeleider en/of directie


GROEPSDOELEN


Deze training richt zich op het verbeteren van de groepsdynamiek en wordt gegeven aan de hele klas. Voorafgaand aan de training komen we bij uw school langs voor een intake gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider, directie. Tijdens dit gesprek bespreken we de groepsdynamiek en de manier waarop we hieraan gaan werken. Paxze biedt 12/15 enthousiaste en actieve lessen aan waarin gewerkt gaat worden aan gezamenlijke groepsdoelen. Deze worden tijdens de eerste les, middels actieve oefeningen, door de leerlingen zelf bepaald. Hierdoor worden zij eigenaar van de doelen. Voorafgaand aan de training raden wij aan om een ouderavond in te plannen. Tijdens deze avond gaan we actief aan de slag en behandelen we middels verschillende oefeningen een aantal belangrijke vaardigheden en spreken de ‘Paxzetaal’. Deze avond maakt het voor ouders en leerkrachten makkelijker om de transfer van de training naar de praktijk te maken.

Wanneer de klas groter is dan 16 leerlingen wordt de groep gesplitst en krijgen beide groepen een les van 45 minuten. Het splitsen van de groep heeft als voordeel dat er een keus kan worden gemaakt qua samenstelling van leerlingen, zodat de training voor alle leerlingen veilig en daardoor leerzaam is. Samen gaan we ervoor om op een positieve en actieve manier de sfeer in de groep te verbeteren. Elke training is maatwerk. Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor u, passend bij uw situatie.

Standaard voor elke training:

– Intake gesprek met leerkracht en/of intern begeleider

– Training door twee ervaren, enthousiaste trainers uit het

  (speciaal) onderwijs

– Samenvatting via de mail van elke les voor ouders

  en leerkrachten

– Tips en oefeningen voor in de klas of thuis

– Meedoeles voor ouder en kind

– Tussentijdse gesprekken/evaluatie met leerkrachten

– Eindcertificaat voor de groep

– Eindverslag en evaluatiegesprek

Aanbevolen: ouderavond voorafgaand aan de training

CONTACT