Ik heb genoten van de kinderen en zeker ook van jullie !

Wat een enthousiasme en professionaliteit, ik heb heel veel respect voor jullie, zo mooi hoe jullie kinderen ‘zien’ en sturen. 

Jullie hebben ook mij weer even de nodige tools gegeven en dat na 40 jaar onderwijs. Bedankt daarvoor!

Wanneer ik terugkijk zie ik enorm veel groei bij de leerlingen. 

 

Arrita Plender, leerkracht de Groenling IJsselmuiden

Onze beide zoons hebben de Paxze training gevolgd, ze hadden heel andere doelen maar toch sloot de Paxze training bij hen beide aan. Door de inzet van sport en spel leren de kinderen dat ze soms juist rots en soms juist water mogen zijn. Kinderen worden uitgedaagd om voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven of juist hun emoties op een andere manier te uiten.

Vanuit Paxze krijg je als ouders wekelijks een verslag van de les, de leerkracht van je kind krijgt dit verslag ook. Wij hebben het als prettig ervaren dat we vanuit 3 kanten (ouders, leerkracht, Paxze) rondom ons kind stonden en hem zo konden helpen om hetgeen hij leerde bij Paxze toe te passen in de praktijk.

Ik vind dat ieder kind de Paxze training zou moeten kunnen volgen, het liefst met de hele klas zodat iedereen bekend raakt met de termen ‘rots’ en ‘water’ en kinderen dit ook bij elkaar herkennen. Vooral onze jongste zoon heeft zo’n ontzettende groei laten zien in de afgelopen weken, daar ben ik als ouder enorm trots op en dankbaar dat hij de kans heeft gehad om Paxze te volgen.

 

Marjan Potkamp, moeder van leerlingen Rehobothschool IJsselmuiden

Ik volg al een aantal jaren met veel plezier jullie lessen.

Ik heb veel bewondering voor jullie inzet en expertise.

Jullie doorzien de kinderen heel snel en weten op een fijne, positieve manier bepaald gedrag om te buigen.

Dat heeft mij ook handvatten gegeven om met bepaald gedrag om te gaan. En om zelf uit een negatieve spiraal te stappen en weer positief naar een groep te kunnen kijken.

Door de korte lijntjes en de uitgebreide terugkoppeling houden we steeds de vinger aan de pols.

Al met al; de Paxze training is heel waardevol voor de hele groep en niet alleen voor kwetsbare kinderen. De kinderen leren naar zichzelf te kijken en krijgen meer zelfvertrouwen. Aan het eind kunnen ze tegen een stootje!

Heel veel dank voor alle fijne lessen en gesprekken.

Hanneke van Baalen, leerkracht Dr. H. Bouwmanschool.

Jullie inzet, positieve kijk en houding hebben ons kind in alle opzichten doen groeien! S. heeft in groep 4 een lastig jaar gehad, mede door de onrustige combinatieklas, waarin veel gebeurde. Hij kon daar niet altijd op reageren zoals hij wilde en was verdrietig en erg boos. In deze groep heeft hij meer rust gekregen en dit was voor hem ook een prachtig moment om met zichzelf en de anderen aan de slag te gaan. Hij was heel enthousiast over hoe jullie het doen en wat hij leerde bij Paxze. Hij is veel rustiger geworden, kan veel beter stilstaan bij wat zijn gedrag oproept bij anderen en wat het gedrag van anderen bij hem losmaakt. Ik was vaak ontroerd door jullie verslagen, dat jullie zo ontzettend positief zijn en de kinderen zo zichzelf laten zijn.

Ingeborg

moeder van leerling

Willem van Oranjeschool, Kampen

We vonden de Paxzelessen SUPER leuk!

En het was heel gezellig!

We merken dat het in de klas ook veel beter gaat.

We hebben veel geleerd zoals:

Focus op je eigen werk

De ik boodschap gebruiken

Dat je samen kan werken met anderen waar je eigenlijk niet zo graag mee werkt

We letten nu ook meer op onze ademhaling.

We hopen dat we de 4 opfrislessen ook nog mogen doen!

 

Groetjes Anna Sophie en Tess,

leerlingen Willem van Oranjeschool, Kampen

Ik gun elk kind, elke juf, elke groep en elke ouder zo’n training. Het is heel waardevol dat er veel tijd en aandacht wordt besteed aan bepaalde vaardigheden die kinderen sterker maken en de sfeer in de groep ten goede komt. Wat dat betreft ook een compliment voor school !

Marieke

moeder van leerling

Willem van Oranjeschool, Kampen

Als voormalig Coördinator Ondersteuning binnen schoolvereniging HOIJ wil ik de Paxze training

van harte aanbevelen op iedere basisschool omdat:

– Er veel afwisseling is in trainingsvormen met duidelijk gestelde grenzen en afspraken;

– Er duidelijke wekelijkse terugkoppelingen zijn voor leerkrachten en ouders;

– Er ruimte is voor het delen van de dagelijkse praktijk op school tijdens de training;

– Er ruimte is voor humor en eigen inbreng van de leerlingen;

– Er een duidelijk zichtbare ontwikkeling van de leerlingen is, aan de hand van de gestelde doelen bij de

 start van de training;

– Er geïnvesteerd wordt in ouderbetrokkenheid .

– Het zeer deskundige trainers zijn die het totale kind zien en bij calamiteiten hierop anticiperen;

Kortom Myrna en Sandra zijn twee KANJERS met een groot Paxze hart voor de leerlingen!!!!

Willy Fix 

De ervaring die wij hebben met Paxze is zeer positief! De betrokkenheid van Sandra en Myrna op de kinderen en hun welzijn is groot!

Zij zorgen voor een veilige sfeer en creëren momenten waarin kinderen inzicht krijgen in zichzelf, hun gedrag en de daarbij horende emoties.

De terugkoppeling naar de leerkrachten en ouders zorgt ervoor dat ook zij op de hoogte blijven van de bijeenkomsten en de ontwikkelingen van de kinderen.

Paxze is een aanbeveling voor kinderen die extra aandacht verdienen!

Lucy van der Weg

Oud schoolleider, Rehoboth IJsselmuiden

Paxze is een actieve, leerzame en leuke training die kinderen in hun kracht zetten. Het heeft bij ons op school verschillende groepen beter gevormd door er met elkaar echt een groep van te maken. Paxze wordt gegeven door 2 enthousiaste en kundige trainers. De leerkracht doet mee met de training en krijgt leuke en goede lessuggesties om met de groep te doen zodat het ook doorgaat buiten de training om.

Monique Snoeijer

Intern begeleider en leerkracht de Groenling, IJsselmuiden

Elke leerling wordt gezien tijdens de Paxze lessen. Hierdoor krijg je een effectieve fysieke weerbaarheidstraining op maat. Alle kinderen hebben enorm genoten van de lessen en gaan nu zichtbaar anders om met sociale situaties. Zeker een aanrader voor andere scholen.

Hannie Kubbenga, leerkracht en intern begeleider de Vogelaar, Genemuiden

De afgelopen periode hebben wij de Paxze training gevolgd. De kinderen zijn hier allemaal met veel plezier heen gegaan en hebben daarnaast ontzettend veel geleerd. Ze zijn zich nu meer bewust van hun eigen rol binnen de groep, kunnen zich beter concentreren en kunnen beter samenwerken.

Sandra en Myrna zijn enthousiaste, vrolijke en serieuze trainers. Zij bedenken de doelen samen met de leerkracht en de kinderen en dit zorgt ervoor dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het proces. Tijdens de training observeren zij continu de leerlingen en begeleiden zij de leerkracht waar nodig. Ik heb tijdens deze training gezien dat ieder kind zich bewuster wordt van zijn eigen handelen en meer zelfvertrouwen krijgt. Dit gun je toch ieder kind?!

Marielle Pelleboer, leerkracht Prinses Julianaschool   ‘s Heerenbroek

‘Wat ontzettend knap wat jullie met de groep hebben weten te bereiken, onze leerlingen hebben genoten van de trainingen!’
Richard Nanninga & Simone van Dijk, Marnixschool Kampen

CONTACT